...

 

     

CALL    082 413 8426

 
 
 
 
 

Our original sheep were bought in 1975 from Mr. Vorster van Middelburg in the Cape's studery.

Our original stud started as Ebarco Meat Merino procession in 1975, but in 1991 we retired only to continue with Ebajonier again a few years later. Our longing for the meat merino growers and sheep was just too big. Rams used in the procession include Mr. Jan van Biljon, Mr. George Smit, Mr. Van Aard Greyling and Mr. Wouter Myburgh and Mr. Henning Vorster from Middelburg in the Eastern Cape.

Our stud focuses on multiple births and good milk in the ewes.

We mostly use rams from our own stud that was born  as twins or triplets and our performance tests are exceptional. We mostly use rams out of our own stud, we will only bring in new blood from other studs when the performance is high enough. Some of the country's top performance ewes and rams are available at this stud.

You can watch our photos and labels to see that we are not shy to show our rams at shows at the National Championships, our wool is very important and we do not use a ram that has a higher micron than 25.

At the National Championships in Bloemfontein in 2017 we won 14 places with 11 rams.

Contact us at anytime, there will almost always be rams available, ewes are also available from time to time.

__________________________________________________________________________________________________________

Ons oorspronklike skape is in 1975 aangekoop uit Mnr. Vorster van Middelburg in die Kaap se stoetery.

Ons oorspronklike stoet is as Ebarco Vleismerino stoet begin in 1975, ons het egter in 1991 uitgetree net om weer n paar jaar later met Ebajonier voort te gaan . Ons verlange na die vleismerino telers en skape was net te groot gewees. Ramme wat gebruik is in die stoet is onder andere uit Mnr. Jan van biljon , Mnr. George Smit, Mnr. van Aard Greyling en Mnr. Wouter Myburgh en Mnr. Henning Vorster van Middelburg, Wes-Kaap.

Ons stoet l veral klem op meerling geboortes en goeie melk by die ooie.

Ons gebruik ook meestal ramme uit ons eie stoet en koop nou en dan nuwe bloed in wat uit 'n meerling kom en waarvan die prestasie toetse uitsonderlik is. Van die land se top  presterende ooie is by ons stoetery te kry.

U kan let op ons fotos en byskrifte dat ons ook nie skugter is om te skou nie, ons wol is baie belangrik en ons gebruik ook nie 'n ram wat n hor mikron as 25 het nie.

Ons het op die Nationale Skou in Bloemfontein van 2017 met 11 skape, 14 plekke verower!.

Kontak ons enige tyd, ons het meestal ramme beskikbaar, ooie is ook van tyd tot tyd beskikbaar.

 
   
 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com