...

 

     

CALL    082 413 8426

 
 
 

SA Reserve Junior Champion 2017 is one of the rams used in our stud.
It is an outstanding breeding ram and it is "like father like son"

SA Reserwe Junior Kampioen 2017 is een van die ramme wat ons gebruik in ons stoet.
Dit is 'n uitstaande teelram en vir sy seuns is dit "aardjie na sy vaartjie"


Here I am at the National Championships in Bloemfontein in 2017.
Hier staan ek op die Nationale Kampioenskappe in Bloemfontein in 2017.

   

   
South African Junior Champion Ewe - 2011

Suid Afrikaanse Junior Kampioen Ooi - 2011

 

   

H 11-0010 South African Junior
Champion Ram - 2011
Many of his ewes are used in our stud.

H 11-0010 Suid Afrikaanse Junior
kampioen Ram - 2011
Baie van sy ooie word in ons stoet gebruik.

   

Typical Ebarjonier SA Meat Merino Ram

Tiepise Ebarjonier SA Vleismerino Ram

   

H 14-0125 Outstanding Breeding Ram

H 14-0125  Uitstaande Teelram

 

 

 
 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com